Từ 10/7/2023 - LarKeyword sẽ sát nhập và sử dụng tại LarSEO.io. Xin cám ơn.

Event khuyến mãi BlackFriday 2022

Sự kiện diễn ra từ 24/11/2022 - 30/11/2022

Outline Research + Plagiarism Checker (tặng kèm)

Plan CA10

Outline Research: 100 Oultine mỗi tháng

Plagiarism Checker: 100 Checker mỗi tháng

Hạn dùng Mãi mãi

990.000đ 1.900.000 đ

Plan CA20

Outline Research: 200 Oultine mỗi tháng

Plagiarism Checker: 200 Checker mỗi tháng

Hạn dùng Mãi mãi

1.999.000đ 3.800.000 đ

Plan CA35

Outline Research: 350 Oultine mỗi tháng

Plagiarism Checker: 200 Checker mỗi tháng

Hạn dùng Mãi mãi

2.999.000đ 5.800.000 đ

Plan CA50

Outline Research: 500 Oultine mỗi tháng

Plagiarism Checker: 200 Checker mỗi tháng

Hạn dùng Mãi mãi

5.999.000đ 9.800.000 đ

Plan CA100

Outline Research: 1000 Oultine mỗi tháng

Plagiarism Checker: 200 Checker mỗi tháng

Hạn dùng Mãi mãi

9.990.000đ 19.800.000 đ

Plan CA200

Outline Research: 2000 Oultine mỗi tháng

Plagiarism Checker: 200 Checker mỗi tháng

Hạn dùng Mãi mãi

19.190.000đ 29.800.000 đ

Chuyển khoản:

Vietcombank

0071000630947

Lê Huỳnh Tòng

Số tiền:

Nội dung: Vui lòng đăng nhập để mua

Thông tin thanh toán:

MoMo

0972324212

Lê Huỳnh Tòng

Số tiền:

Nội dung: Vui lòng đăng nhập để mua

Thời gian kích hoạt Plan từ 2h - 24h sau khi thanh toán

Nếu có thắc mắc gì vui lòng liên hệ
Telegram: huynhtong

Xin cám ơn.